Våra stensorter ska klara snö, is och vägsalter. Och din kritiska blick.

Vi är nogranna. För att en sten ska få ingå i vårt sortiment måste den genomgå en rad prov. En del tester görs opartiskt. Utomhusstenarna ska klara påfrestningarna som det svenska klimatet ställer. Snö, is, vägsalter är bara några av de faktorer som stenarna måste tolerera. Var stenen än kommer ifrån. Och var leverantören av sten än finns i världen ställer vi kravet att de är kända och seriösa. Att de kan hålla sina leveranstider. Att de inte använder barnarbete vid brytningen. Vi viker inte en tum.

Andra tester har gjorts mer partiskt. Och eftersom vi vet att olika arkitektgrupper har den kunskapen som behövs för att bedöma stenarnas estetik, bjöd vi in såväl arkitekt SAR, SIR som LAR. Ibland gick diskussionens vågor höga hur man bäst arbetar för att den inre och yttre miljön bäst ska kunna sammanbindas. Hur man får form och funktion i naturlig samklang.

Resultatet finner du här. Se dem som en kollektion. Våra naturstenar är utvalda för dess färg och känslan de ger sin omgivning. För att de kompletterar varandra, såväl i stensort som färg och struktur. De har bevisat att de klarar av att harmonisera med omgivande material som trä, betong, puts, asfalt och gräs. Några av dem är klassiskt tidlösa och mer traditionella. Andra är trendsättare för framtiden.

Däremot tar vi alltid hänsyn till dina åsikter. Addera din personliga estetik till vår erfarenhet och vårt internationella nätverk. Se till att dina idéer kan förverkligas.

Bara för att en stensort har blivit utvald till vår kollektion har den inte en för evigt given plats där. Nya naturstenar ges ständigt chansen att visa vad de går för. Och du deltar i juryn. Granska varje sten med kritisk blick. Tycker du att någon stensort fattas? Kontakta oss i så fall, så ska vi se till att ordna fram den. Eller så kan vi ge dig tips om andra alternativ. Tyck till. Säg din uppriktiga mening. Var hänsynslös.

kollektion