Det stora blå.

Poeten skulle kanske hävda att det är Atlantens blå vågor som har färgat kalkstenen Azul Oceano. Vi vet med säkerhet att det är havet som har fått stå som inspirationskälla åt namnet. För det är i Portugal, i Leiria-distriktet, som den beiga stenen med blåa slingor finns.

Här slog sig romarna ned, på 700-talet kom morerna och efter att Alfonso I erövrat staden år 1135 lät han uppföra en kyrka som står där än idag. Se det gärna som ett bevis på de portugisiska stenarnas hållbarhet.

Azul Ocean är en sten som skapar harmoni. Såväl med andra stenar som med andra material. De blå slingorna gör att det finns ett liv och en rörelse, samtidigt som de mjuka färgerna skapar lugn. Dess främsta användningsområde är till golv, då hela rummet blir mer livfullt.