Michelangelos vita marmor.

Med sin alldeles speciella vita färg har den trollbundit arkitekter världen över i tusentals år. Det är – kanske inte förvånande – en av den mest kända marmorsorterna i världen.

Marmorn bryts vid staden Carrara i Toscana. I området ligger världens kvalitativt och kvantitativt mest betydande förekomster av vit, kristallin marmor.

Brytning förekom här redan på romartiden, för att sedan falla i glömska. Det dröjde ända fram till medeltiden innan Carrara marmorn började brytas igen, och även under renässansen var stenen mycket populär.

Färgen på stenen är mjölkvit till lätt blåaktigt vit. De rent vita sorterna är mycket eftersökta av konstnärer som utövar bildhuggeri, t ex använde sig Michelangelo ofta av denna marmor för sina skulpturer.

För mästaren låter aldrig slumpen välja material.