Från de tusen sjöarnas land till London.

Den finns i London som fasad till Trinity Tower. Som golv till Bibliotekshuset i Tammerfors, Finland. Och när man bestämde att man behövde ha ett tåligt golv till flygterminalen i Oslo, då föll valet på den finska stenen.

Det finns få stenar som har en så imponerande meritlista och har blivit så populära som graniten Kuru Grå.

Den är en av de äldsta stenarna i Finland som dessutom är en av de hårdaste och reptåligaste i Skandinavien.

Dess återhållsamma färg låter omgivningen komma till tals. Diskret grå lockar den fram rummets färger och former, låter människorna i rummet ta plats.

Vi hittade den i de tusen sjöarnas land, i Kuru cirka 50 km från Tammerfors. Men har du inte möjlighet att resa dit, kan du ju vara extra uppmärksam nästa gång du är i London. Eller är i Oslo. Eller…