Du finner våra exteriöra produkter mitt emellan natur och stad. Mellan stockrosor, gräsmattor, ängar, caféer och bussar.

Vi har valt stenar utifrån de hårda krav som både naturen och staden ställer. Stenar som står emot luftföroreningar, kyla, salter, bilar och klotter.

Stenar som kan stå i naturlig samklang.

exteriör