Mario Botta och biblioteket som är som en bok.

Projektnamn: Landskapsbibliotek
Ort: Dortmund, Tyskland
Arkitekt: Mario Botta
Produkttyp: Fasadplattor

Visst är vi är lite stolta. Vår egen sten, Älvdalskvartsiten, har funnit sin plats hos en rad arkitekter. Såväl hos svenska som utländska, både kända och mindre kända. Till en rad olika projekt.

Ta till exempel Mario Botta och hans omtalade Landskapsbiblioteket i Dortmund, Tyskland. I projektet användes Älvdalskvartsit till fasadbeklädnad för att skapa rätt växelverkan mellan sten, glas och ljus. Tyska magasinet Stein kallade det ”ett bibliotek för det 21 århundradet” och menade att stenens livfulla ådring gör att biblioteket kan liknas vid en bok som man blir nyfiken på.

Mario Botta praktiserade som en yrkesinriktad ritare innan han började sina studier vid Liceo Artistico i Milano. Mellan åren 1965 och 1969 studerade han vid Instituto Universitario di Architecturra i Venedig. Under samma period arbetade Botta som assistent åt Le Corbusier och senare till Louis I. Kahn. 1970 öppnade Mario Botta sin egen arkitektbyrå i Lugano, Schweiz.

I huvudsak har Mario Botta en modernistisk stil i sin arkitektur. Han har blivit starkt influerad av både Carlos Scarpa och Louis I. Kahn. Trots att Mario Bottas senare verk mer och mer accepterar existerande former och stilar som utgångspunkt i designen, håller han fast vid en filosofi av historisk beslutsamhet i vilken arkitektur fungerar som en spegel av dess tid.

Verken karaktäriseras av att de visar respekt för topografiska förhållanden och regionala skiftningar och generellt framhäver hans design, hantverksskicklighet och geometrisk ordning. Eftersom hans försök att försona traditionell arkitektonisk symbolism med de estetiska reglerna för den Modernistiska rörelsen, har han ofta blivit identifierad med de italienska neorationalisterna – Tendenaz.

Mario Bottas verk byggdes i stort sett endast i Schweiz under hans tidiga karriär, men flera av dessa verk fick internationell uppmärksamhet. Han har bl a ritat Capuchin-konventet i Lugano, the Craft Centre i Balerna och Administrationsbyggnaden för Staatsbank i Freiburg. Sedan 1970-talets andra halva har hans byggnader blivit mer klassiska i såväl planering som i vertikalprojektion. Under 1980-talet har Mario Botta nått internationell berömmelse. Bland annat har han ritat Museum of Modern Art i San Francisco, USA. De känner sig förmodligen också stolta.

ref_bibliotek