Mora gågata - I fäderns spår

Projektnamn: Kyrkogatan, Mora
Ort: Mora, Sverige
Arkitekt: Andreas Hansson, Sweco
Produkttyp: Älvdalskvartsit

Den 7 juni invigdes ”Moras vardagsrum”, det nya affärsstråket längs Kyrkogatan, tillika paradgatan i stadens centrum. 

Renoveringen omfattar hela sträckan från Apoteket upp till S:t Mikaelstatyn. Utformningen har hämtat inspiration dels från folkdräkternas textila band, dels från traktens berömda skidspår.

Med begrepp som kontinuitet och helhet i åtanke har ett tydligt golv i Älvdalskvartsit skapats – gediget och hållbart över tid.

Älvdalskvartsiten ger också gestaltningen en lokal anknytning. De olika bearbetningarna och formaten skapar en textil känsla. Det centrala stråket av sågad och flammad Älvdalskvartsit omges av band av oregelbunden älvdalskvartsit, vilka utgör möbleringszoner med trädgaller, soffor, papperskorgar och belysning som tillsammans ger kontinuitet längs hela gågatan.

Murar av Älvdalskvartsit skapar robusthet och rumslighet. den förra upplagan av gågatan hade brister i tillgänglighet för synskadade och rörelsehindrade, som nu avhjälpts.

Dessutom har klimatförändringarna gjort att det fanns ett behov av att uppgradera dagvattensystemet, som behöver ha kapacitet för ökande mängder nederbörd. Därför har bland annat en uppsamlingsdamm för regnvatten skapats vid Apoteket.