Fogelvik & Birkholz och den naturliga fasaden.

Projektnamn: SIF-huset
Ort: Stockholm
Arkitekt: Carl Erik H Fogelvik & Hans Birkholz
Färdigställt: 1985
Beställare: Fackföreningen SIF
Produkttyp: Fasadplattor, krysshamrade och polerade

Ett material. Men ändå så olika effekter. Valet handlar inte enbart om sten. Utan lika mycket om vad arkitekten vill uttrycka. Extra spännande blir det att på samma fasad låta olika ytor verka mot varandra.

Vandrar du längs Olof Palmes gata i Stockholm, hittar du SIF-huset av Carl Erik H Fogelvik och Hans Birkholz. Till fasaden användes Älvdalskvartsit i två schatteringar; en putsad yta ställd mot en krysshamrad. Valet av Älvdalskvartsit, säger Carl Erik H Fogelvik, kändes naturligt utifrån hans känsla för jordnära material med förmåga att fungera långsiktigt dekorativt i stadsmiljö.

Carl Erik H Fogelvik beskriver sig själv som en arkitekt med fötterna på jorden som inspireras positivt av dansk och medeltida europeisk arkitektur. Han är numera pensionerad, men var under sina yrkesverksamma år del av arkitektbyrån FFNS. Under många år arbetade han företrädesvis utomlands i länder som Peru, Etiopien, Iran och Bangladesh i olika biståndsprojekt för SIDAs räknig.

I Sverige står Carl Erik H Fogelvik bland annat bakom bostadsområdet Ellagård i Täby, Stockholm, ombyggnaden av kvarteret Lagern vid Klara kyrkogårdsgata i Stockholm och Östersunds sjukhus.

För Hans Birkholz som nyutexaminerad arkitekt, var SIF-huset ett av de första uppdragen. Ett arbete som leddes av Carl Erik H Fogelvik.

På senare år har Birkholz namn varit förknippat med Stockholms centrum, där han arbetat med upprustningen av Hötorget och Sergelgatan. Med egna ord har han försökt att återskapa livet i de delarna av city. De metoder han använt har varit inglasning av den starkt trafikerade gatusträckan Sergelgatan/Sveavägen, upprustning av butiker i området och förändring av gatustämningen med hjälp av belysning, nya sittgrupper och utbredning av gatustensbeläggningen på Hötorget för att skapa enhetlighet över torget.

Hans Birkholz uppskattade Älvdalskvartsiten eftersom den erbjöd möjligheter att ställa tilltalande ytor med olika karaktär – i det här fallet krysshamrad och polerad – mot varandra.

En stad full av mångfald och en fasad med olika berättelser. Helt naturligt.

ref_sif