Björn Nordenhake 1952-2024

Med djup sorg meddelar vi bortgången av Björn Nordenhake, Älskade make, far, vän och passionerad ledare inom Svensk stenindustri. Björn lämnar oss stillsamt den 15 mars efter ett innehållsrikt liv.
Björn var VD på Wasasten och hans passion för sten som matrial inte bara formades hans karriär uran gjorde honom välkänd inom hela stenindustrin. Björn Kommer vara djupt saknad och evigt ihågkommen för sitt leende, outröttliga arbete och för sin kärlek till konsten och sten.
Björns dotter Leontine har sedan 2023 varit VD för Wasasten och fortsätter utveckla företaget i hans anda.


Leontine Nordenhake

VD för Wasasten sedan 2023 arbetat i företaget sedan längre tid och ser alltid möjligheter. Ansvarar för försäljning Sverige och övriga Norden - kvalitet/miljö.

Som försäljningsansvarig Norden är fokus på försäljning av stenprodukter framtagna i fabrikshallen och stenbrott.
Leontine är kvalitets- och miljöansvarig i företaget och det är hon som säkerställer att Wasastens kvalitets- och miljöarbete ständigt utvecklas och förbättras. Tel: +46 (0)70 23 39 491
E-post: leontine@wasasten.se